IJmondgebied

advertenties

Het IJmondgebied is ontstaan door de aanleg van het Noordzeekanaal. Het kanaal tussen Amsterdam en IJmuiden gaf Amsterdam een snelle verbinding met de Noordzee en moest de Amsterdamse haven toegankelijk maken voor moderne grote schepen.

De monding, ook wel IJmond genoemd, van het kanaal trok bedrijvigheid aan. Deze bedrijvigheid omvatte al snel meer dan uitsluitend IJmuiden en Velsen. Het hele gebied werd geïndustrialiseerd en hierdoor welvarender en trok de hele regio omhoog.

Zo ontstond er op de noordoever bij Velsen de papierfabriek “De Eendracht”. Voor de productie van papier veel schoon water nodig. Hout voor de fabricage werd eenvoudig per zeeschip uit Scandinavië aangevoerd.

De Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken NV werden opgericht. Het ijzererts kwam met schepen uit Zweden. De aanvoer van de cokes (een speciaal behandelde steenkool), waarmee de ovens werden gestookt, ging makkelijk via het kanaal. De Hoogovens breidde uit en claimde grote stukken duingebied.

Ook de kleinere gemeenten profiteerden op hun eigen manier van de opening van het Noordzeekanaal. De Beverwijkers konden nu hun afzetmarkt vergroten. Via bedrijven als de Beverwijksche Conservenfabriek en NV Gebroeders Docter vonden ingeblikte fruit en de tuinbouwproducten hun weg naar de afnemers.

advertenties