Sluizen

advertenties

Bij Velsen-IJmuiden liggen een aantal sluizen van diverse afmetingen om via het Noordzeekanaal grote zeeschepen en cruiseschepen naar de haven van Amsterdam te laten varen. 

Zo zijn er de:
• Zuidersluis, • Middensluis, • Noordersluis (wordt vervangen), • Spuisluizen. 

Over de sluizen ligt een weg zodat u kunt rijden over het sluizencomplex en op deze wijze te bezichtigen.

Op deze wijze is er een goede verbinding tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam.

Begin 2016 is Rijkswaterstaat begonnen met werkzaamheden om een extra zeesluis te bouwen. Deze zal de bestaande Noordersluis vervangen aangezien deze in 2029 het einde van zijn technische levensduur bereikt. De nieuwe sluis zal groter worden dan de oude aangezien er steeds grotere schepen het Noordzeekanaal willen bevaren.

De nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden, aan de zeekant van het Noordzeekanaal, is nodig voor de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport. De havens vervullen een grote rol in de verbinding met het Europese achterland. De bouw wordt dan ook mede-gefinancierd door de Europese Unie, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Na de bouw zal de Noordersluis buiten gebruik komen en, indien nodig, kan de Noordersluis eventueel nog ingezet worden.

Volgens Rijkswaterstaat duurt de bouw van de zeesluis 27 maanden langer dan eerder gedacht. De sluis had in 2019 af moeten zijn, maar de verwachting is nu dat deze in januari 2022 af is wat een financiële strop voor de bouwers en het Rijk is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft het budget voor het project met 64 miljoen verhoogd, omdat er sprake is van tegenvallers bij de bouw. Bovendien heeft zij een reserve van 17.5 miljoen gestald voor eventuele nieuwe tegenvallers.

De vertraging zit hem in de deurkassen van de caissons die moeten worden afgezonken. Er blijkt een risico op vervorming van de betonnen bakken te zijn. Om deze reden moet er specifiek materieel worden gebruikt en is er hulp van specialistische bedrijven nodig.

Meer informatie over de sluis bij IJmuiden op de site van Rijkswaterstaat.

advertenties