Tunnels

advertenties

De Velsertunnel (oudste snelwegtunnel van Nederland) is een verbinding onder het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Beverwijk. Direct naast de Velsertunnel ligt de Velserspoortunnel. De tunnels zijn gelijktijdig gebouwd en in 1957 in gebruik genomen.

De Velsertunnel heeft recent een renovatie ondergaan. In de tunnel is onder andere de doorrijhoogte met 12 cm verhoogd. Met alle uitgevoerde werkzaamheden voldoet de Velsertunnel nu aan de landelijke Tunnelwet (Warvw).

Tot het voorjaar 2017 is Rijkswaterstaat nog regelmatig bezig met het herstel van het oorspronkelijke wegennet. Deze werkzaamheden vinden vrijwel altijd ‘s avonds en ‘s nachts plaats.

Snelweg A22 loopt van de Velsertunnel naar Beverwijk en kruist daarbij de A208 naar IJmuiden. De Velsertunnel verwerkt hoofdzakelijk regionaal verkeer met bestemming in de omgeving, zoals de industrie en havens van IJmuiden en Beverwijk.

De Velserspoortunnel is een spoorverbinding onder het Noordzeekanaal in de lijn Haarlem – Uitgeest. Het beheer en onderhoud van de spoortunnel wordt uitgevoerd door ProRail.

Bekijk het filmpje over de ingebuikname van de Velsentunnel.

advertenties